mutagenność

trujących wpływie alkoholu działanie skutkom wpływ organizm toksykologii 1988 teratogenność