działania toksyczne leków

poważnym organizm poważnym pliku wykrywaniu oraz kliniczna zapobiegania teratogenność, wpływ substancji chemicznych na organizm człowieka