toksyczność

toksykologii krew przyjmowania substancji trujących ponadto rzecz grupa kancerogenność