wpływ substancji chemicznych na organizm człowieka

strat zapobieganiu wiedzy papierosów alkoholu wzywa trujących jest niego mutagenność