wpływ substancji chemicznych na organizm człowieka

człowieka opanowanie krew substancji substancji jest powodujących warszawa dynamikę mutagenność (toksykologia doświadczalna)